Welsh Taster Course


Cwrs Blasu Cymraeg
Press the card to flip between Welsh and English. Listen to the correct pronunciation by pressing the speaker icon on the Welsh card.

Gwasgwch y cerdyn i droi o’r Gymraeg i’r Saesneg. Gwasgwch y seinydd i glywed yr ynganiad.