Welsh in the Workplace

Cymraeg yn y GweithleClick the images to listen to the correct pronunciation.


Signs

Cliciwch ar y lluniau i glywed yr ynganiad cywir.


Arwyddion