Welsh Taster Course


Cwrs Blasu Cymraeg
Press the speaker icon to listen to the correct pronounciation.


Gwasgwch y seinydd i glywed yr ynganiad cywir.


Welsh Alphabet
Yr Wyddor
a b c ch
d dd e f
ff g ng h
i l ll m
n o p ph
r rh s t
th u w y